Erik Oksanen 2014 (som från 1840)
Bilden på mig är fotograferad av Christer Törnkvist
och framkallat enligt 1840-tals metoden


Erik Oksanen

Mina bilder/my pictures